Omroep Lingewaard

Politie Lingewaard geeft tussenstand verkeersproject…….

 

Kortgeleden is de politie van Lingewaard gestart met een verkeersproject binnen de woongebieden van onze gemeente. Hiervoor plaatsten zij een oproepbericht, waarin u werd gevraagd kenbaar te maken waar en wanneer de verkeersveiligheid, gerelateerd aan snelheid, in het geding was. Omroep Lingewaard maakte onlangs een reportage over een controle die in Huissen werd uitgevoerd. Nu, enkele weken verder, brengt de politie u op de hoogte over het verloop van het project tot nu toe.
De politie bericht de volgende tussenstand:- Er zijn meer dan 80 reacties ontvangen, waarvoor dank. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen, maar uw betrokkenheid als burger bij de veiligheid op straat is van groot belang;

– Los van de snelheidsgerelateerde meldingen, ontvingen we ook een aantal overige verkeersmeldingen. Deze meldingen hebben we bij de betreffende wijkagent neergelegd en zullen nader bekeken worden. In dit project worden enkel snelheidsgerelateerde meldingen meegenomen;

– Sinds de oproep hebben we 19 snelheidscontroles uitgevoerd op de door-u-aangegeven locaties en tijden. Daarvoor waren we al bezig met controles op 2 locaties, die eveneens door u zijn opgegeven. Helaas kunnen we niet direct alle meldingen oppakken en moeten we prioriteiten stellen.

Resultaten uitgevoerde controles:

• HUISSEN: Loostraat, 2 controles: 8 processen-verbaal. Hoogst gemeten: 74 km/h. Frankentaler, 3 controles: geen processen-verbaal. Karstraat, 2 controles: 4 processen-verbaal. Hoogst gemeten: 85 km/h. Nielant, 1 controle: 1 proces-verbaal. Gemeten: 76 km/h. Bredestraat, 1 controle: geen processen-verbaal, 1 waarschuwing ivm geringe overschrijding.

• BEMMEL: Dijkstraat, 2 controles: geen processen-verbaal, 2 waarschuwingen ivm geringe overschrijding. Deellaan, 1 controle: geen processen-verbaal. Klein Rome, 1 controle: geen processen-verbaal, 1 waarschuwing ivm geringe overschrijding. Herckenrathweg, 1 controle: processen-verbaal. Plakselaan, 1 controle: 1 proces-verbaal. Gemeten snelheid: 70 km/h. Ressensestraat, 1 controle: 7 processen-verbaal. Hoogst gemeten: 80 km/h.

• RESSEN: Ressensestraat, was al een verkeersproject gaande inzake de snelheid. Een te hoge snelheid op dit gedeelte van de straat maakt de voorrangssituatie aldaar onveiliger. Sinds februari van dit jaar 21 controles: 131 processen-verbaal. Hoogst gemeten: 98 km/h.

• HAALDEREN: Van der Mondeweg, 1 controle: 4 processen-verbaal. Hoogst gemeten: 71 km/h;

• ANGEREN: Kamervoort, op deze locatie hebben wij kort voor het oproepbericht 4 controles uitgevoerd: 17 processen-verbaal. Hoogst gemeten: 119 km/h (invordering rijbewijs).

• GENDT: Nog geen controles uitgevoerd.

• DOORNENBURG: Nog geen controles uitgevoerd.

De komende tijd blijft de politie doorgaan met het uitvoeren van snelheidscontroles op verzoek. U wordt gevraagd rekening te houden met uw snelheid, zodat de verkeersveiligheid vergroot wordt binnen onze gemeente.

Bron: Politie Lingewaard