Omroep Lingewaard

Professionaliteit…

Persbericht D66 Lingewaard
 
Tijdens de raadsvergadering van 22 februari is een zwaar debat gevoerd. Het WMO-rapport stond op de agenda en de conclusie was dat de uitvoering van de WMO niet vlekkeloos was verlopen. Zo waren bij drie van de vier voorzieningen de werkinstructies niet op orde en voldeed Lingewaard niet aan de privacy wetgeving. Na een stevig debat bood wethouder Sluiter zijn excuses aan en beloofde meteen aan de slag te gaan om die onvolledigheden te herstellen. Dat was voor D66 Lingewaard voldoende en daarom steunden wij toen ook niet de motie van afkeuring.
Wat schetste echter onze verbazing op zaterdag 24 februari? In de Gelderlander werd door wethouder Sluiter fel uitgehaald naar de oppositie en was van een nederige houding niets meer te bekennen. Zo’n uitspraak en houding past niet bij een professionele wethouder.
Reden voor D66 en de PvdA om hierover een debatverzoek in te dienen.
Wederom een zwaar debat. Als D66 vroegen we expliciet aan wethouder Sluiter of hij zijn gedrag professioneel vond. Hij antwoorde: ‘Nee, dit was niet professioneel’. Vervolgens bood hij zijn excuses aan. Voor D66 was daarmee de kous af. Een motie van wantrouwen werd daarom niet gesteund door ons. We hebben wel aangegeven dat we dit gedrag niet nog een keer accepteren van Johan Sluiter. Van een professional verwachten we lerend vermogen, zodat hij zich niet twee stoot keer aan dezelfde steen. Voor de rest is het woord nu aan de kiezers die op 21 maart de nieuwe gemeenteraad kiezen. Die kunnen ervan op aan dat D66 altijd professionele wethouders levert. #D66KrijgtHetVoorElkaar.
 
Dit betreft een persbericht van D66Lingewaard. De geuite meningen, visies, etc. zijn niet per definitie die van Omroep Lingewaard.