Omroep Lingewaard

PvdA Lingewaard stelt verkiezingsprogramma vast…

Afgelopen zaterdag hebben de leden van de PvdA Lingewaard het verkiezingsmanifest Voor de toekomst vastgesteld. In dit verkiezingsprogramma staat de vraag centraal wat voor lokale overheid we de komende jaren willen. Willen we door op de in deze periode ingeslagen weg van loslaten en minder verantwoordelijkheid voor de gemeente, of willen we een andere koers?

De PvdA stond en staat voor een actieve en betrokken lokale overheid die het fundament wil zijn onder de lokale samenleving. Een lokale overheid die ervoor zorgt dat mensen zeker kunnen zijn van een fatsoenlijk inkomen, goed werk, een prettige woning en een goede start in het leven van hun kinderen. Een lokale overheid bovendien die grote uitdagingen op het gebied van vergrijzing, leefbaarheid en duurzaamheid onderkend en samen met inwoners aanpakt. De keuzes die wij hier in Lingewaard maken zijn bepalender dan ooit. Daarom leggen we in ons verkiezingsmanifest een ambitieus programma voor de komende jaren aan de inwoners voor en vragen we iedereen ook de komende periode weer met ons mee te denken. Want alleen zo komen we verder, het Lingewaard van de toekomst bouwen we samen.

Centrale aandachtspunten in het programma zijn woningbouw, zorg en ondersteuning, werk en duurzaamheid. Het manifest wordt door de PvdA voor het eerst volledig digitaal gepubliceerd, via een speciaal daarvoor ontwikkelde webapplicatie en is te vinden via https://verkiezingen.pvdalingewaard.nl. Neem ook eens een kijkje op onze Facebook-pagina, waar lijsttrekker Maarten van den Bos in een kort filmpje uitlegt waarom het zo belangrijk is dat we de komende jaren in onze gemeente andere keuzes maken.

Dit betreft een persbericht van de PvdA Lingewaard. De geuite meningen, visies, etc. zijn niet per definitie die van Omroep Lingewaard.