Omroep Lingewaard

Theaterkerk krijgt bijdrage van Ressens Fonds…

Sinds kort hangt bij de ingang van de TheaterKerk dit bordje van het Prins Bernard Cultuurfonds.

Dit bordje hangt er niet zo maar. Afgelopen zomer ontvingen wij van het Prins Bernhard Cultuurfonds een toezegging van € 100.000,- voor de instandhouding van de TheaterKerk Bemmel.
Deze bijdrage is mede mogelijk gemaakt door het Familie Wessel Jansen Fonds, één van de vele kleinere cultuur- en natuurfondsen in ons land die worden beheerd door het landelijk bureau van het Cultuurfonds.

Het oorspronkelijk in Ressen gevestigde Familie Wessel Jansen Fonds richt zich op de ondersteuning van projecten op het gebied van cultuur- en natuurbehoud in de Overbetuwe.
De in de woorden van het Cultuurfonds uitzonderlijk hoge donatie kan worden gezien als een bijzondere blijk van waardering voor een uniek particulier initiatief van dorpsbewoners voor het behoud van een cultuurhistorisch waardevolle kerk. De bevolking heeft in woord en gebaar, met geld en eigen handen gezorgd voor een kwalitatief hoogwaardig en passend hergebruik van een bijzonder religieus erfgoed. Deze bijdrage is bedoeld om achterstallig herstel en onderhoud te bekostigen.

Natuurlijk is de TheaterKerk Bemmel is het Cultuurfonds in het algemeen en het Wessel Jansen Fonds in het bijzonder erkentelijk voor deze schenking. Zo kunnen we nog beter werken aan een duurzame toekomst van de TheaterKerk.