Omroep Lingewaard

Verkeersplan centrum Huissen verbetert leefbaarheid en veiligheid…

Op 8 maart 2016 heeft het college van B&W van Lingewaard het nieuwe verkeersplan voor het centrum van Huissen vastgesteld. Het plan komt tegemoet aan de roep van centrumondernemers om meer parkeerplaatsen en de wens van centrumbewoners om hun auto dichter bij hun woning te kunnen parkeren. Het is de bedoeling om het verkeersplan in de loop van 2016 uit te voeren.

Mobiliteitsonderzoek als basis
In 2015 heeft een mobiliteitsonderzoek plaats gevonden. Uit het onderzoek bleek dat er in het centrum van Huissen wel genoeg parkeerplaatsen zijn maar dat de spreiding onder bewoners, bezoekers en werkers niet goed georganiseerd is. Uit het onderzoek kwam ook de aanbeveling om voor het centrumgebied een verkeersplan te maken.

De belangrijkste maatregelen uit het verkeersplan:
• Langparkeren gebeurt aan de rand van het centrum. Naast de Arnhemse Poort, Achter de Gracht en de Kloosterlaan wordt ook de Molenwei aangewezen als langparkeerlocatie. Om de verbinding tussen Molenwei en centrum te verbeteren, ook voor minder validen, wordt de trap vervangen door een hellingbaan. In de rest van het centrum kunt u met een parkeerschijf maximaal 2 uur parkeren. Stelregel is dat bewoners per woning één ontheffing kunnen aanvragen. De regels voor het verlenen van een ontheffing worden later bekend gemaakt.
• De winkelstraten worden afgesloten voor autoverkeer; op zes plaatsen komen verzinkbare palen. Alleen fietsers, voetgangers, aanwonenden met een parkeerplaats en bevoorradingsverkeer hebben toegang tot de winkelstraten. De leefbaarheid en de veiligheid van deze straten verbetert hierdoor aanzienlijk en de horeca komt beter tot zijn recht. Voor evenementen ontstaat daardoor ook meer ruimte. De Markt wordt daarbij een centrale locatie.
• De rijrichting wordt omgedraaid ten opzichte van de huidige situatie. Bevoorradingsverkeer komt voortaan binnen via de Stadsdam. Zij verlaten het gebied via de Vierakkerstraat en de Helmichstraat. Op de aansluiting van de Arnhemse Poort/Stadsdam worden accenten aangebracht om de zichtbaarheid van de aansluiting te verbeteren.
• Er komt een nieuwe parkeerbewegwijzering voor aanduiden van locaties voor kortparkeren (parkeerschijf) en langparkeren. De nieuwe bordjes wijzen bezoekers op verschillende mogelijkheden. Het accent zal komen te liggen op de langparkeerlocaties aan de rand van het centrum.
• Vooruitlopend op het invoeren van de maatregelen, wordt handhaving binnen de huidige regels extra verscherpt. Met name als het gaat om het parkeren en uitstallingen. Deze verscherpte handhaving gaat vanaf april plaatsvinden. Het parkeeronderzoek wees uit dat door het ontbreken van handhaving het aantal parkeerovertredingen uit de hand liep en daardoor de parkeercirculatie in het centrum stokte.

Een jaar na invoering van de maatregelen zal op een piekmoment een parkeeronderzoek worden gehouden naar de parkeerdruk.