Omroep Lingewaard

Waarom het kasteel in Hulhuizen verzwolgen werd door het water…

Persbericht Historische Kring Gente

Gerward’s verblijf onder andere in de Munnikhof

De Historische  Kring Gente houdt 3 april een lezingen-avond in de zaal van Café Concordia in Hulhuizen. De avond begint om 20.00 uur. Eerst zal de heer Overmars vertellen waar waarschijnlijk het kasteel van Hulhuizen heeft gestaan voor het verzwolgen werd door de Waal. 

Na de pauze zal Geert Visser over de aartsvader van Gendt, Gerward vertellen. Hoor alles wat intussen bekend is van de Munnikhof, Gerwards verblijf daar en zijn leven.

Zaal van Café Concordia, Waaldijk 19-23, 6691 MB Hulhuizen.

Willem Overmars zal op deze avond vertellen over de langzame teloorgang van het kasteel Hulhuizen. Kern van het verhaal is het kasteel dat dan in de diepten van de Waal aan het verdwijnen is. De heer Overmars zal praten over de spontane verleggingen van de loop van de Waal, over landerijen die verzwolgen raken. En hoe de rivier dat deed. Waarom raakten zoveel huizen, kastelen, zelfs dorpen en steden in de problemen langs de rivier? Daarvoor is het nodig ook wat ruimer te kijken dan Hulhuizen. De Millingerwaard is al heel nauw verbonden met het lot van Hulhuizen, dus die komt aan bod. Hoe diep een buitenbocht kan zijn laat hij zien aan de hand van de zeer bedreigde stad Emmerich, waar alles heel precies is opgemeten. Het splitsingspunt komt aan de orde en de ontwikkeling van de Waal vanaf 1500 tot 1700. 

Tot slot zal Willem Overmars ons laten zien waar men moet gaan zoeken om nog iets te vinden van het oude kasteel. Zijn verhaal zal gaan over de tijd tot 1700.

Geert Visser vertelt na de pauze over Gerward. Gerward is een Frankisch edelman geweest, die hier in de 9e eeuw geleefd heeft en bezit gehad heeft. Een heel belangrijk man, kloosterling, schrijver en bouwheer. De aartsvader van Gendt. Hij heeft in Gendt een aantal manuscripten achtergelaten, waardoor gezegd wordt dat in Gendt de oudste bibliotheek van Nederland stond. Deze bibliotheek is later verstrooid geraakt en grotendeels verdwenen.